Narratology af Mieke Ball

Grundbog i narratologi, læren om fortællinger.