Novelle

Novellen er en af fortællingens formgenrer der typisk rummer en kortere handling med én hovedperson.

Der er en glidende overgang mellem romanen og novellen, men de adskiller sig tydeligst ved at romanen er lang nok til at rumme både hovedhandlingen og sidehandlinger, hvorimod novellen kun har plads til én handlingstråd.

Kilder

Creating Short Fiction af Damon Knight