Ordliste

(KATEGORIER)

Oversættelser til og fra engelsk

Jeg tilstræber at Guldkorn skal være et dansk skriveleksikon og ikke et "dangelsk" leksikon, så jeg forsøger så vidt muligt at oversætte skrivetekniske fagudtryk. De oversættelser jeg har valgt til leksikonnet forsøger jeg at holde styr på her:

Engelsk Dansk
character arc karakterudvikling.
foreshadow varsle, antyde, forudane
foreshadowing antydning, forudanelse, foreshadowing
inciting incident ansporende begivenhed
hook krog
midpoint midtpunkt
milestone milepæl
pinch point flaskehals
plot point plotpunkt
quest færd, rejse, (søgen), (stræben)
setup setup, fundament
twist (uventet) drejning, uventet udvikling, twist
want and need ønske og behov