Scene

MMKK: Mål-motivation-konflikt-katastrofe

Én måde at udarbejde scener på er at læne sig op ad dette mønster i hver enkelt scene. Når du så udarbejder en disposition, skal du stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvem bærer synsvinklen i denne scene?
 • Mål: Hvad vil hun opnå?
 • Motivation: Hvorfor brænder hun efter at opnå det? Hvordan relaterer det sig til den samlede histories mål?
 • Konflikt: Hvad står i vejen for at opnå målet?
 • Katastrofe: Scenen ender med at hun enten
  • opnår målet men alligevel er slutresultatet en katastrofe,
  • opnår ikke målet, eller
  • opnår ikke målet og derudover sker noget endnu værre og slutresultatet er en katastrofe.

Kun forløsningsscener ender med at målet opnås uden at en katastrofe indtræffer.

Kilder