Science fiction

(Under udarbejdelse ... lige nu bliver genren mest bare beskrevet i et overflødigt svært tilgængeligt sprog, men senere vil der også blive tilføjet vinkler der er mere relevante for skrivehåndværket og teksten vil blive redigeret mere forståelig)

Hvad er science fiction?

En af de mest indflydelsesrige definitioner af science fiction i det 20. århundrede er Darko Suvins. Han identificerer to redskaber, der tilsammen adskiller science fiction fra andre genrer: Kognitiv fremmedgørelse _og et _novum. En science fiction-tekst fører ifølge Suvin en fiktiv hypotese til sit logiske slutpunkt.

I et science fiction-værk er der ifølge Suvin en stadig vekselvirkning mellem fremmedgørelse og forståelse der især er fremherskende tidligt i teksten, idet teksten opretter en ny normaltilstand der adskiller sig fra læserens verden. Denne verden skal have en relation til læserens virkelighed for ikke at blive fuldstændig uforståelig, men den er nødvendigvis forskellig fra den på mindst ét afgørende punkt: Novummet. Et novum er et element i fiktionen der ikke eksisterer i vores verden hvis eksistens forklares videnskabeligt eller i det mindste virker til at være resultatet af (natur)videnskab. Det kunne fx være muligheden for at tidsrejse i H. G. Wells' Tidsmaskinen_eller telepatien i Anne McCaffreys _Pern-romaner der er resultatet af omfattende genmanipulation.

For Suvin er novummet ikke blot en måde et science fiction-værk adskiller sig fra den virkelige verden, men først og fremmest en linse hvorigennem den virkelige verden kan observeres på en ny måde:

All the epistemological, ideological, and narrative implications and correlatives of the novum lead to the conclusion that significant sf is in fact a specifically roundabout way of commenting on an author's collective context. (Suvin, 2010, s. 89)

Niels Dalgaard tilslutter sig Suvins definition og kontrasterer derudover science fiction-genren med de genrer han også fremstiller som tilhørende de fantastiske genrer: Fantasy og horror. For Dalgaard er det springende punkt, at hvad der er umuligt i den virkelige verden også er umuligt i science fiction, og den fiktive verden dermed overholder det naturvidenskabelige verdensbillede.

Undergenrer

Akademisk litteratur om science fiction

  • Stableford, Brian M; Clute, John; Nicholls, Peter (2012). Definitions of SF. Internet: http://www.sf-encyclopedia.com/entry/definitions_of_sf (hentet 12. december).
  • Nel, Philip; Paul, Lissa (2011). Keywords for children's literature. New York, New York University Press.
  • Skyggebjerg, Anna Karlskov (2005). Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur 1967-2003. København, Roskilde Universitetsforlag.